Directe en adequate hulp op maat

Symbian biedt directe en adequate hulp bij iedere zorgvraag of noodsituatie. 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar rond, altijd. Dat is ook mogelijk voor uw organisatie. Symbian 24/7 Zorgdiensten is dé oplossing voor organisaties die de wens of zelfs verplichting hebben om continu voor hun cliënten, patiënten of andere relaties bereikbaar en beschikbaar te zijn.

De basismogelijkheden:


Alarmering en opvolging:

Wij zorgen voor het aanbieden en installeren van de alarmeringsapparatuur en het afhandelen van de alarmmeldingen volgens de met u afgesproken protocollen. Naast alarmapparatuur en afhandeling van meldingen, schakelen we, indien nodig, ook een van onze eigen verpleegkundigen of verzorgenden in. Klik hier voor meer informatie.

Bereikbaarheidsdiensten:

U kunt uw bereikbaarheid aan Symbian uitbesteden. Deze nemen wij dan helemaal onder uw eigen naam en werkwijze over. Klik hier voor meer informatie.

Voor wie?

Symbian 24/7 Zorgdiensten is er voor alle (zorg)organisaties die 24x7 bereikbaar en/of beschikbaar willen zijn. Denk hierbij aan thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingstehuizen, GGZ-instellingen, huisarts- of verloskundigenpraktijken en instellingen voor gehandicaptenzorg. Maar ook woningbouwcorporaties, serviceflats, gemeenten, belangenorganisaties voor ouderen of voor patiënten, zorgverzekeraars en transferpunten voor ziekenhuizen.

Wilt u meer informatie over ‘symbian’ neem dan contact met ons op.